شرایط و تعهدات بیمه درمان کارآفرین

شرایط و تعهدات بیمه درمان کارآفرین terms-and-conditions-of-medical-insurance

شرایط و تعهدات بیمه درمان کارآفرین

شرایط عمومی و اختصاصی بیمه درمان کارآفرین

بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانواده

بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانواده darman-takmili

به طور کلی مزایای پوششی که می تواند در قالب قرارداد بیمه درمان گروهی بر اساس مفاد آیین نامه شماره 74 مصوب شوراعالی بیمه و با رعایت کلیه بخشنامه های ارسالی شرکت بیمه کارآفرین به هر یک از بیمه شدگان ارائه گردد به شرح زیر می باشد.

جبران هزینه های بستری، جراحی (عمومی و تخصصی)، رادیوتراپی، انواع سنگ شکن، شیمی درمانی، آنژیوگرافی قلب (عمومی و تخصصی) در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و DAY CARE

افزایش جبران هزینه های اعمال جراحی مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (باستثناء دیسک ستون فقرات) گامانایف، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان و قلب

جبران هزینه هزینه های آزمایشهای تشخیص پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب و فیزیوتراپی، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشک

جبران هزینه رفع عیوب انکساری چشم به میزان 3 دیوپتر یا بیشتر با تأیید پزشک بیمه گر

جبران هزینه ویزیت ، دارو ( بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول) و خدمات اورژانس در موارد غیربستری

جبران هزینه زایمان اعم از طبیعی و سزارین

جبران هزینه هزینه مربوط به نازائی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط IUI ITSC ،ZIFT GIFT، میکرواینجکشن و IVF

جبران هزینه هزینه های پاراکلینیکی نوع اول شامل:،  انواع اسکن، انواع سی تی اسکن، سونوگرافی، انواع آندوسکوپی، MRI، اکو کاردیو گرافی، ماموگرافی استرس اکو و دانسیتو متری

جبران هزینه هزینه های پاراکلینیکی نوع دوم شامل: تست ورزش، تست آلرژی تست تنفسی، نوار عضله، نوارعصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب و آنژیوگرافی چشم

جبران هزینه هزینه های جراحی مجاز سرپائی مانند : کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، ختنه، شکسته بندی، گچ گیری، بخیه، تخلیه کیست، لیزر درمانی و بیوپسی

جبران هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهری

جبران هزینه انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس بین شهری

جبران هزینه عینک طبی و لنز تماس طبی

جبران هزینه خرید سمعک

جبران هزینه دندان پزشکی

راهنمای دریافت خسارت بیمه درمان کارآفرین