بیمه تکمیلی انفرادی sos

بیمه تکمیلی انفرادی sos darman-enferadi

بیمه تکمیلی انفرادی sos

بیمه درمان تکمیلی انفرادی

بیمه تکمیلی انفرادی sos

اگر مجرد هستید و دوست دارید که به شکل انفرادی خود را عضو بیمه sos کنید، شرکت کمک رسان ایران، بعد از بررسی چکاپ و وضعیت پزشکی شما می توانید تحت پوشش بیمه تکمیلی sos قرار بگیرید می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص  این بیمه به صفحه بیمه تکمیلی انفرادی sos مراجعه نمائید

بیمه تکمیلی انفرادی

بیمه درمان تکمیلی انفرادی

بیمه تکمیلی انفرادی sos
بیمه درمان تکمیلی انفرادی اس او اس
بیمه تکمیلی انفرادی کمک رسان
بیمه درمان تکمیلی انفرادی شرکت کمک رسان ایران

بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانواده

بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانواده darman-takmili

بیمه تکمیلی sos گروهی کمک رسان ایران

شرکت کمک رسان ایران sos برای شرکت ها و یا سازمان و اداره جات زیر چهل نفر بیمه تکمیلی گروهی صادر نمی‌ کند. در نتیجه حداقل تعداد کارکنان یک شرکت برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی sos گروهی کمک رسان ایران، 40 نفر است.  البته این امکان وجود دارد که برای گروه های کمتر از 40 نفر بیمه درمان تکمیلی به شکل خانوادگی ارائه شود. کارکنان و خانواده آن‌ ها می‌ توانند تحت پوشش بیمه تکمیلی sos خانواده قرار بگیرند.

سقف تعهدات پوشش های مختلف، برای گروه‌ های کمتر از چهل نفر به اندازه تعهدات شرکت در بیمه تکمیلی sos به شکل خانوادگی است؛ که در مطلب قبل بیان شد. این مبالغ قابل کاهش یا افزایش نیست. فرانشیز بیمه در این حالت صفر درصد، و دوره انتظار زایمان 1 سال است.

جهت مشاهده طرح ها و تهعدات بیمه تکمیلی sos گروهی شرکت کمک رسان ایران به  این صفحه بیمه تکمیلی sos گروهی مراجعه نمائید