بیمه های مسئولیت کارآفرین

بیمه های مسئولیت کارآفرین masouliyat

بیمه های مسئولیت کارآفرین

بیمه های مسئولیت بیمه کارآفرین

 

مشاوره و صدور انواع بیمه های مسئولیت مدنی و کارفرما
مشاوره در خصوص بیمه های مسئولیت مورد نیاز سازمان نظام مهندسی و شهرداری به صورت تحصصی و حرفه ای

جهت مشاوره و دریافت نرخ و مقایسه آن با بیمه نامه های شرکت های مختلف و توضیحات مربوطه با خانم شمس 09122721479 تماس حاصل فرمائید

1- انواع بیمه نامه های مسئولیت ساختمانی و عمرانی
2- بیمه مسئولیت خدماتی ، صنعتی، بازرگانی

بیمه مسئولیت خدماتی ، صنعتی، بازرگانی بیمه کارآفرین
3- بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ومشاور
4- بیمه مسئولیت تمام خطر پیمانکاران

بیمه مسئولیت تمام خطر پیمانکاران بیمه کارآفرین
5- انواع بیمه های مهندسی
6- بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران
7- بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان و پرستاران

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان و پرستاران بیمه کارآفرین
8- بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور کارآفرین bime masouliat asansor karafarin insurance elavator
9- بیمه مسئولیت پارکینگ ها
10- بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی
11- بیمه مسئولیت عیوب اساسی پنهان ساختمان، سازمان نظام مهندسی

بیمه مهندسی مسئولیت عیوب اساسی پنهان ساختمان های مسکونی و تجاری و اداری بیمه کارآفرین
12- بیمه مسئولیت و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
13- تمامی بیمه های مرتبط با مسئولیت مدنی
14- بیمه مسئولیت تعمیرگاههای خودرو
15- بیمه مسئولیت جایگاههای گاز، نفت و بنزین
16- بیمه مسئولیت ناجیان غریق
17- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی و خارجی
18- بیمه مسئولیت رستورانها و بخش سفارش غذا
19- بیمه مسئولیت هیئت مدیره و مدیران ساختمان

بیمه مسئولیت هیئت مدیره و مدیران ساختمان بیمه کارآفرین
20- بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک
21- بیمه مسئولیت مدیران سینما - شهربازی
22- بیمه مسئولیت جرثقیل
23- بیمه مسئولیت مدیران آژآنس های مسافرتی

بیمه مسئولیت مدیران آژآنس های مسافرتی بیمه کارآفرین
24- بیمه مسئولیت وکلا
25- بیمه مسئولیت دندانپزشکان
26- بیمه مسئولیت مدیران مراکز ترک اعتیاد
27- بیمه مسئولیت مراکز توانبخشی در قبال مددجویان
28- بیمه مستاجر در قبال موجر
29 - بیمه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بیمه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه کارآفرین
30- بیمه مسئولیت دامپزشکان

جهت مشاوره و دریافت نرخ و مقایسه آن با بیمه نامه های شرکت های مختلف و توضیحات مربوطه با خانم شمس 09122721479 تماس حاصل فرمائید