بیمه حوادث انفرادی و گروهی کارآفرین

بیمه حوادث انفرادی و گروهی کارآفرین havades

بیمه حوادث انفرادی و گروهی کارآفرین

بیمه حوادث

افراد جامعه در زندگی روزمره در مقابل خطر ها و حوادث اجتناب پذیری قرار دارند که جان و سلامتی آنها را به مخاطره می اندازد و جبران آن گاهی از حد تحمل و توان فرد و یا خانواده خارج بوده و روال معمول زندگی را با مشکل مواجه می سازد.

در دنیای توسعه یافته امروز، امکانات و راه حل های مناسبی برای برخورداری از تأمین های مناسب و داشتن پشتوانه قوی و لازم مالی برای این قبیل حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده و در حال اجراء است. از جمله این موارد بیمه حوادث می باشد که بر اساس آن بیمه گر متعهد می گردد در مقابل در یافت حق بیمه مقرر، زیانهای ناشی از حوادث را تحت پوشش قرار داده و بر اساس سرمایه تعهد شده هزینه های مربوط را جبران نماید.

انواع بیمه های حوادث بیمه کارآفرین :

بیمه حوادث انفرادی 24 ساعته در کلیه نقاط جهان ( بدون محدودیت زمان و مکان )
بیمه حوادث گروهی جهت کارکنان شرکت ها، کارخانه ها، و انواع مؤسسات و سازمان های اداری، تجاری، ...
بیمه حوادث ورزشی جهت اعضای باشگاه ها، تیم های ورزشی، تماشاگران سالن ها، استادیوم ها و مسئولان شامل متصدیان اماکن ورزشی، داوران، سرپرستان و ...
بیمه حوادث سرنشین که معمولا در شرکت های بیمه با بیمه اتومبیل و شخص ثالث عرضه می گردد.

بیمه حوادث خانواده کارآفرین
بیمه حوادث تحصیلی
بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه
بیمه حوادث ایام مأموریت
بیمه حوادث توریستی و مسافرتی
بیمه مسافرت به خارج از کشور که در حال حاضر در قالب دو طرح MEDICAL و REISE SCHUTZ

سایر بیمه های حوادث که با توجه به نیاز مشتریان گروهی شرکت طراحی و ارائه خواهد شد